இந்து பிராமண ஜாதிகள் செய்ய வேண்டியது..

அவரவர் பிரதேச, ஜாதி, சம்பிரதாயங்களை அனுசரித்து கோத்திரம் பார்த்து திருமணம் செய்வதே பிராமண திருமணங்களின் அடிப்படை. பல பிராமண மேட்ரிமோனி இணைய தளங்கள், சேவைகள் கூட இதற்கு இன்றளவும் சான்றாதாரமாக நம் முன் கண் முன்னே திகழ்கின்றன. 2012 ஆம் ஆண்டு சீக்கியர்கள் அப்போது ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரசார், எதிர் கட்சியினராக இருந்த பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளின் ஆதரவோடும் தங்களுக்கான சீக்கியத் திருமணச் சட்டத்தை பெற்றுக் கொண்டனர். சீக்கிய திருமணங்கள் இனி அச்சட்டதின் கீழ் தான் … Continue reading இந்து பிராமண ஜாதிகள் செய்ய வேண்டியது..