இந்து சிவில் கோட்களை ரத்து செய்வோம் என்று இந்துக்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்த ஜன சங்கம்…

  1957 ஆம் ஆண்டு இந்திய பாராளுமன்றத்திற்கான இரண்டாவது பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்றது. அதற்கு முன்னதாகவே இந்துக்களுடைய அவரவர் வாழ்க்கை முறைகளில் குறுக்கிடும்  இந்து திருமணச் சட்டமும் இந்து வாரிசுச் சட்டமும் பொதுவாக திணிக்கப்பட்டிருந்தது....

சர்வதர்மா பழங்குடிகள் கூட்டமைப்பு – அறிமுகம்

தங்களுக்கென்று பொதுவானதொரு தொடக்கம், நெடிய வரலாறு, வாழ்க்கைக் கண்ணோட்டம், அவற்றின் அடிப்படையிலான தோற்ற அடையாளங்களோடு கூடிய பழக்க வழக்க வழிபாட்டு வாழ்க்கை முறைகளை முன்னுரிமைகளைக் கொண்டு விளங்கும் மக்கள் குழுக்கள் பழங்குடிகள் எனப்படுவர். வனவாசிகளை...

இந்து பிராமண ஜாதிகள் செய்ய வேண்டியது..

அவரவர் பிரதேச, ஜாதி, சம்பிரதாயங்களை அனுசரித்து கோத்திரம் பார்த்து திருமணம் செய்வதே பிராமண திருமணங்களின் அடிப்படை. பல பிராமண மேட்ரிமோனி இணைய தளங்கள், சேவைகள் கூட இதற்கு இன்றளவும் சான்றாதாரமாக நம் முன் கண்...

My dear Prime Minister, You know that I had given public expression to my views regarding the Hindu Code Bill...